Czytelnia akt

UDOSTĘPNIANIE AKT - boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

W budynku Sądu przy al. Solidarności 127, pok 354, działa Czytelnia akt  dla  spraw prowadzonych przez I, II, III, IV, VIII, XII, XV, XXIV, XVIII, XXV Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2014 roku następujące wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniły swoją siedzibę: 

V Wydział Cywilny Odwoławczy, VI Wydzial Cywilny Rodzinny Odwoławczy, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XXI Wydział Pracy

Wyżej wymienione wydziały urzędują w budynku przy ul.Płockiej 9, 01-231 Warszawa.

W związku ze zmianą lokalizacji wgląd do akt spraw prowadzonych przez V, VI, VII, XIII, XIV, XXI Wydział Sądu Okręgowego możliwy jest w Czytelni akt zlokalizowanej w budynku przy ul. Płockiej 9.

Czytelnia akt i Biuro Obsługi Interesantów znajdują się na parterze budynku.


Zamawianie akt do Czytelni zlokalizowanej w budynku przy ul. Płockiej 9:

22 440 50-00

e-mail:boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

 

 

Listy biegłych sądowych udostępniane są w czytelni stronom, pełnomocnikom procesowym, oskarżonym, oskarżycielom posiłkowym, zaś innym osobom, za zgodą Przewodniczącego lub Prezesa Sądu.

 

W celu usprawnienia obsługi interesanci proszeni są o podanie:

- sygnatury akt sprawy,

- imienia i nazwiska oraz roli w postępowaniu (powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym jesli pełnomocnictwo ma zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, prosimy o zaznaczenie tej okoliczności przy zamawianiu akt)

- danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu lub fax)

Uwaga!

Czas oczekiwania na akta zamówione bez wyprzedzenia uzależniony jest od dostępności akt. Czas ten może się wydłużyć , o ile akta przedstawiono sędziemu lub znajdują się w archiwum.

Zamawianie akt do Czytelni pok. 354 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl lub telefoniczne - tel.0 22 440 40 00

W celu usprawnienia pracy Czytelni akt zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamawianie akt spraw karnych z jednodniowym wyprzedzeniem

Czytelnia akt czynna jest w następujących godzinach:

- poniedziałek: 8.30 - 17.30, przy czym akta wydawane są do godziny 17.00

- wtorek - piątek: 8.30 - 15.30, przy czym akta wydawane są do godziny 15.00

 

Wniosek o wgląd do akt (rtf) (pdf)

Wniosek o kserokopie/fotografowanie akt (rtf) (pdf)

 

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data modyfikacji 2010-08-20

Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 70/ 2014 z dnia 01.04.2014r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt w Sądzie Okregowym przy al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9.

Treść Zarządzenia

Zarządzenie nr 9/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni Akt.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Czytelni akt

 

załącznik nr 3- Kontrolka korespondencji złożonej w BOI (pdf)  (rtf)

załącznik nr 4-Kontrolka korespondencji odebranej z wydziału (pdf) (rtf)

załacznik nr 5 - Kontrola korespondencji przekazanej do Biura Obsługi Interesantów(pdf)  (rtf)

1.DRUKI

2.WZORY

3.notatka z przyjęcia zgłoszonego telefonicznie wniosku o wgląd do akt (rtf) (pdf)

4.notatka z przyjęcia zgłoszonego telefonicznie wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia, który odebrany zostanie osobiście (rtf) (pdf).Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 12-02-2016