E-wokanda

Uwaga!

E-wokanda wyświetla sprawy z terminem do dwóch tygodni licząc od dnia dzisiejszego.

Wyszukując sprawy według daty należy wpisać datę w formacie RRRR-MM-DD, np 2012-01-06.

Wyszukując sprawę według sygnatury należy dokładnie wpisać jej nazwę zachowując wielkość liter i odstępy, np:
  I C-upr 100/01,   II Ko 100/01,   III Now 100/01.

TERMINY ROZPRAW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Sygnatura sprawy
Data (rrrr-mm-dd)
Wydział



Ostatnia modyfikacja 20-01-2017