Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

 

·         w poniedziałek w godzinach: 8.30-18.00;

·         od wtorku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30

 

Biuro Podawcze 


ul. Marszałkowska 82; ul Czerniakowska 100, ul. Czerniakowska 100A

 

·         poniedziałek w godzinach 8.30-18.00

·         wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30

 

Kasa Sądu

ul. Marszałkowska 82

·         poniedziałek w godzinach 8.30-17.45 z tym, że w godz. 8.30 - 11.00 czynna interwencyjnie,

·         wtorek - piątek w godzinach 8.30 -15.45 z tym, że w godz. 8.30-11.00 czynna interwencyjnie

Kontakt z kasjerem w godz. 8.30-11.00 - tel 22 55 39 544, 22 55 39 545 lub V piętro, pokój 517

ul. Czerniakowska 100

·         poniedziałek w godzinach 8.30-15.45 wszystkie stanowiska kasowe

·         poniedziałek w godzinach 15.45-17.45 jedno stanowisko kasowe

·         wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.45 wszystkie stanowiska kasowe

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego:
ul. Czerniakowska 100 (BUDYNEK SĄDU)
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30

 

Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych: 
ul. Czerniakowska 100 
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00 
wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30

 

Punkt Informacyjny XI Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi 
nr tel.: (22) 44 00 673, 44 00 674.

 

Biuro Obsługi Interesantów  XII Wydział KRS: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi 
nr tel.: (22) 44 00 691, 44 00 692.

Biuro Obsługi Interesantów  XIII Wydział KRS: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi 
nr tel.: (22) 44 00 689, 44 00 690.

Biuro Obsługi Interesantów  XIV Wydział KRS: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi
nr tel.: (22) 44 00 687, 44 00 688.

Czytelnia Akt KRS: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter – Sala Obsługi 
nr tel.: (22) 44 00 619, 44 00 620, 44 00 624, 44 00 625.

Monitor Sądowy i Gospodarczy: 
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, parter - Sala Obsługi
nr tel/fax: (22) 44 00 617.


 

Zobacz stopkę

Informację udostępnił Rafał Widawski
Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data udostępnienia 2010-03-25
Data modyfikacji 2016-05-17

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017