Informacje

Administratorem Danych Osobowych 

przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

adres do korespondencji:

00-898 Warszawa

al. ,,Solidarności "127


Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe

W celu uzyskania zgody na wgląd do repertoriów sądowych oraz wgląd do akt spraw Sądu Okręgowego w Warszawie, do wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym uzasadniono  konieczność dostępu do urządzeń biurowych i akt należy załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji potwierdzające fakt przygotowywania pracy. 


Kasa Sądu Okręgowego w Warszawie czynna:

w poniedziałki od 10.00 do 17.00

od wtorku do piątku od 8.30 do 15.00

Punkt informacyjny KRK

al. ,,Solidarności" 127, parter, korytarz H.

tel.: 022 440 72 21 

Informacje na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.


Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

al. ,,Solidarności" 127, trzecie piętro,  pok. 330, korytarz A.

tel: 22 440 80 00 (Biuro Obsługi Interesantów)

fax. 22 440 41 24

Więcej informacji na temat uwierzytelniania dokumentów.

 

Sprawowanie  dozoru nad skazanymi

Informujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 170§2 k. k. w.

  1. stowarzyszenia,
  2. organizacje,
  3. instytucje,

do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym,

    4.   osoby godne zaufania,

posiadają uprawnienie do sprawowania dozoru nad skazanym.

Powierzenie dozoru następuje na wniosek ww. lub za ich zgodą. W ramach sprawowanego dozoru ww. podmioty posiadają szerokie i autonomiczne kompetencje w granicach określonych prawem, a także uprawnienie uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów za prowadzone działania w wysokości 4-8% kwoty bazowej ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Wnioski należy składać do Sądu Okręgowego w Warszawie lub właściwych Sądów Rejonowych.

  

Sale do przesłuchań na odległość

 W siedzibie przy al. Solidarności 127 są dwie sale wyposażone w sprzęt do przesłuchań na odległość:

Sala nr 200

  1.  3 kamery
  2. Trzy numery ISDN
  3. Połączenie przez adres IP
  4. Możliwość utrwalenia przebiegu rozprawy na nośniku DVD po wcześniejszym wydaniu zarządzenia w tym przedmiocie i doręczeniu kopii do Oddziału Informatycznego, który zapewnia obsługę techniczną przesłuchania.

Dysponentem sali jest VIII Wydział Karny - rezerwacja terminu wyłącznie u Kierownika Sekretariatu, tel. 22 440 80 22

Sala nr 464

  1. 1 kamera
  2. Trzy numery ISDN
  3. Połączenie przez adres IP

Dysponentem sali jest Oddział Informatyczny- rezerwacja terminu tel. 22 440 60 02, j.kurek@warszawa.so.gov.pl

 

 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Danuta Maciejewska
Informację udostępnił Marcin Lasota
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2014-02-21
Data udostępnienia 2014-02-21
Data modyfikacji 2016-04-07

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 30-05-2016