Lekarze sądowi

Informacja dla lekarzy sądowych!

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 28 listopada 2012 r. poz. 1317) zostały
zmienione stawki wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu
za wystawienie zaświadczenia .
Obecnie jest to kwota 100 zł.

1 lutego 2008 r. weszła w życie ustawa o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu, wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, a także trybu wystawiania zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 85, 86 i 87). Ustawa określa sposób doboru lekarzy sądowych, zgodnie z którym Prezes Sądu Okręgowego podpisze umowę z lekarzem sądowym dotyczącą świadczenia usług na terenie podlegającym danemu sądowi okręgowemu

Lista lekarzy sądowych (pobierz aktualną listę lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie)

Lekarz sądowy Wacław Droszcz - urlop wypoczynkowy w dniach od 22 do 29 sierpnia 2016 r. 

Lekarz sądowy Barbara Ostrowska - urlop wypoczynkowy w dniach od 22 sierpnia do 6 września 2016 r. 

Wszystkie zwolnienia wystawione przez lekarza sądowego są archiwizowane, podobnie jak jego wydatki. Szczegóły wystawiania zaświadczeń, archiwizacji i wynagradzania lekarzy zawierają wspomniane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą tylko lekarz z listy lekarzy sądowych może wystawiać zaświadczenia lekarskie uczestnikom procesów zarówno karnych jak i cywilnych: oskarżycielom, oskarżonym, obrońcom, powodom, pozwanym, świadkom i pełnomocnikom.

Zanim jednak ustawa weszła w życie, wynikł poważny problem: zainteresowanie pracą w charakterze lekarzy sądowych okazało się niewielkie. Z tego powodu w trybie pilnym zmieniono ustawę. Jej przepisy weszły w życie 26 marca 2008 r. (ustawa z 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 51, poz. 293)). W okresie do 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest również inny lekarz dopuszczony przez Prezesa Sądu Okręgowego do wykonywania czynności lekarza sądowego, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa.

Dodatkowe informacje pok.  330, korytarz A, III piętro, tel. 22-440-20-05.


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz i Katarzyna Adamczyk
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2008-02-02
Data udostępnienia 2008-02-02
Data modyfikacji 2016-08-24

Ostatnia modyfikacja 26-08-2016