Mediatorzy

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.


Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich nt. mediacji rodzinnej oraz memorandum wyjaśniające


Mediacje w sprawach karnych

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych


Mediacje w sprawach nieletnich

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich


Mediacje w sprawach cywilnych

Lista stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie

Adresy i telefony Organizacji i Ośrodków prowadzących listy stałych mediatorów cywilnych

Spis ośrodków mediacyjnych prowadzących mediacje w sprawach cywilnych  


Kontakt:

tel.: 22 440 07 33

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

SSO Monika Pawłowska
ul. Czerniakowska 100 pok. 373
00-454 Warszawa
tel. 506 284 624
e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl  

Lista koordynatorów ds. mediacji przy poszczególnych sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Elzbieta Dobrowolska
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2009-06-17
Data udostępnienia 2009-07-30
Data modyfikacji 2017-01-16

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017