Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

zobacz interaktywną mapę dojazdu do Sądu

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
NIP: 522-279-28-72
REGON: 140356636Uprzejmie informujemy, że Pan Marcin Kundela podający się za komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nie jest wpisany na listę komorników tutejszego Sądu. W związku z powyższym e-maile przesyłane przez Pana Kundele nie są wiarygodne i Sąd nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wiadomość może być zainfekowana. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku odbioru podejrzanych wiadomości e-mailowych oraz nieotwieranie załączników i  linków podanych w treści  wiadomości.


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Żoliborz i Bielany oraz gmin Izabelin i Łomianki

Dodatkowo: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Konta bankowe na które należ dokonywac wpłat


Z dniem 1 kwietnia 2013 roku zmienia się właściwość Wydziałów Karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, zniesiony został V Wydział Karny, utworzony został V Wydział Wykonywania Orzeczeń.
Szczegółowe informacje w zakładkach Aktualności oraz Struktura Organizacyjna


U W A G A

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie wszyscy Interesanci obsługiwani są przez BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie funkcjonuje CZYTELNIA AKT. Wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu


Więcej na temat BOI i Czytelni Akt w zakładce Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 grudnia 2012 r.

Prezes, Wiceprezes, Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nie będą przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 17 grudnia 2012 r. wszystkie skargi i wnioski kierowane do Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu winny być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Informacja dotycząca składania skarg i wniosków znajdują się w zakładce skargi/wnioski

Wzory skarg/wniosków można uzyskać w Sekretariatach Wydziałów, Oddziale Administracyjnym lub pobrać z zakładki skargi/wnioski.BIP: Informacje obejmujące BIP dla SR dla Warszawy-Żoliborza

Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

tl_files/zoliboz/mapa/mapa_SRZ.gif


Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Mariusz Budziński
Data modyfikacji 2013-02-22

Ostatnia modyfikacja 27-03-2015