Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

zobacz interaktywną mapę dojazdu do Sądu

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
NIP: 522-279-28-72
REGON: 140356636tl_files/zoliboz/BOI/Translator_on-line_cz_prostokat.png


Darmowa Pomoc Prawna

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z przyczyn technicznych wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie jest jeszcze możliwe, co pozostaje w zgodzie z treścią art. 20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1311


 Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Żoliborz i Bielany oraz gmin Izabelin i Łomianki

Dodatkowo: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Konta bankowe na które należ dokonywac wpłat


U W A G A

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie wszyscy Interesanci obsługiwani są przez BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie funkcjonuje CZYTELNIA AKT. Wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu


Więcej na temat BOI i Czytelni Akt w zakładce Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt
BIP: Informacje obejmujące BIP dla SR dla Warszawy-Żoliborza

Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

tl_files/zoliboz/mapa/mapa_SRZ.gif


Zobacz stopkę


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017