Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

zobacz interaktywną mapę dojazdu do Sądu

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
NIP: 522-279-28-72
REGON: 140356636


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniami Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Nr 18/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. oraz Nr 69/2014 z dnia 2 października 2014 r. w dniach 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) oraz 24 grudnia 2014 r. (środa) Sąd będzie nieczynny.

Informujemy jednocześnie, że 22 listopada 2014 r. (sobota) będzie dniem pracy.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Żoliborz i Bielany oraz gmin Izabelin i Łomianki

Dodatkowo: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Konta bankowe na które należ dokonywac wpłat


Z dniem 1 kwietnia 2013 roku zmienia się właściwość Wydziałów Karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, zniesiony został V Wydział Karny, utworzony został V Wydział Wykonywania Orzeczeń.
Szczegółowe informacje w zakładkach Aktualności oraz Struktura Organizacyjna


U W A G A

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie wszyscy Interesanci obsługiwani są przez BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie funkcjonuje CZYTELNIA AKT. Wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu


Więcej na temat BOI i Czytelni Akt w zakładce Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 grudnia 2012 r.

Prezes, Wiceprezes, Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nie będą przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 17 grudnia 2012 r. wszystkie skargi i wnioski kierowane do Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu winny być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Informacja dotycząca składania skarg i wniosków znajdują się w zakładce skargi/wnioski

Wzory skarg/wniosków można uzyskać w Sekretariatach Wydziałów, Oddziale Administracyjnym lub pobrać z zakładki skargi/wnioski.BIP: Informacje obejmujące BIP dla SR dla Warszawy-Żoliborza

Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/


Lokalizacja SR dla Warszawy-Żoliborza 

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Mariusz Budziński
Data modyfikacji 2013-02-22

Ostatnia modyfikacja 24-10-2014