System Dozoru Elektronicznego

Wobec zmian legislacyjnych obowiązujących od dnia 15.04.2016r. warunki i tryb orzekania o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  reguluje Rozdział VIIA Kodeksu Karnego Wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 90, poz. 557 z pózn.zm). 


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Hanna Pawlak
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2009-11-18
Data udostępnienia 2009-11-18
Data modyfikacji 2016-06-13

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017