XV Wydział Gospodarczy


Od dnia 1 stycznia 2015 roku do zakresu działania XV  Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru części miasta Warszawy: dzielnic OCHOTA, WŁOCHY, oraz zobszaru własciwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie.

Przewodniczący: SSR Małgorzata Wiśniewska ul. Czerniakowska 100 A,  pok. 344,

Z-ca Przewodniczącego: SSR Łukasz Oleksiuk, ul. Czerniakowska 100A, pok. 345,

Kierownik Sekretariatu:  Bartosz Jędrzejewski, ul. Czerniakowska 100 A, p. 344,

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII,  odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantówparter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A. 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

 

Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych

rozpoznawanych w Wydziale XV

tel. 22 33 41  603

tel. 22 33 41  388

tel. 22 33 41  389

oraz

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100A

tel. 22 33 41 300


Sekretariat Wydziału 
ul. Czerniakowska 100A, III piętro


tel.    22 33 41 347
fax.   22 33 41 708

 

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2016-12-20

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017