XV Wydział Gospodarczy

UWAGA  ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU

 Z  dniem  25 sierpnia 2014 roku XV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy został przeniesiony do nowej siedziby Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 A w Warszawie.

Do zakresu działania XV Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

Przewodniczący: Emilia Szczurowska ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa; p. 344 B,

tel. (22) 33 41 345.

 

Kierownik Sekretariatu: Tomasz Kubiak, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa, p. 344 A,

tel. (22) 33 41 345, BOI tel: 22 44 00 603

Interesanci: BOI parter, ul. Czerniakowska 100,

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.


Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych

rozpoznawanych w Wydziale XV

tel. 22 44 00 603

tel. 22 44 00 388

tel. 22 44 00 389

oraz

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100

tel. 22 44 00 300Ostatnia modyfikacja 01-09-2014