Zasady kwaterowania w pokojach gościnnych

Pokoje gościnne przy ul. Melomanów 6 w Warszawie zostały utworzone dla potrzeb sędziów i urzędników delegowanych do jednostek okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

W pokojach mogą być zakwaterowani:

  • pracownicy resortu sprawiedliwości przebywający w podróży służbowej lub prywatnej,
  • osoby niezwiązane z resortem sprawiedliwości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • członkowie rodzin i osoby towarzyszące osobom uprawnionym, wymienieni w skierowaniu na pobyt w pokojach gościnnych.

Obiekt znajduje się na nowoczesnym osiedlu. Wejście z ulicy prowadzi do lokalu posiadającego dwa pokoje z samodzielnymi łazienkami i garderobami, które są przedzielone salonikiem ze wspólna kuchnią. Pomieszczenia wyposażone są w nowoczesny sprzęt AGD. Pokoje mają wydzielone części do pracy oraz część wypoczynkową z TV. Zobacz zdjęcia...

Zasady kwaterowania szczegółowo określa

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 13.03.2008r Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie utworzenia pokoi gościnnych, w lokalu Sądu Okręgowego Warszawie, przy ul. Melomanów 6 w Warszawie. Pobierz : regulamin kwaterowania i zasady kwaterowania w pokojach. Opłata za pobyt w pokoju gościnnym ustalana jest na podstawie cennika opłat, na podstawie którego wystawiana jest nota obciążeniowa . W przypadku krótszego pobytu opłatę należy uregulować w dniu zameldowania na konto dochodów Sądu Okręgowego w Warszawie nr. 07 1010 1010 0402 1122 3100 0000 .
Należność za dzień pobytu w pokoju gościnnym naliczana jest na podstawie diety określonej przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990) w przypadku pracownika wymiaru sprawiedliwości korzystającego z pokoju z tytułu podróży służbowej wynosi 30 zł.

Aneks nr 1  do Zarządzenia Nr 24/2008

Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie skierowania, zaakceptowanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pobierz wzór skierowania na pobyt w pokojach gościnnych Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Melomanów 6 w Warszawie

Wzór wypełnienia skierowania

W sprawie zakwaterowania należy kontaktować się z Panią Wiesławą Pietrzak - pracownikiem Oddziału Gospodarczego - tel. 022 440 10 99, faks 022 440 10 22.

Dojazd ul. Czerniakowską autobusami nr: 107, 131, 141, 159, 162, 168, 180, 185, 187, 522 . (zobacz szczegóły lokalizacji )

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data modyfikacji 2016-01-05

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 11-02-2016